Ö-Teatern Email kontakt

Välkommen till Ö-Teatern

Email: o-teatern@outlook.com


Vilka vi är.


Om oss.

Vilka är Ö-teatern?

Ö-teatern består av två olika verksamheter

1) En amatörteater-del som sätter upp teaterstycken, där vi antingen själva skrivit manus eller använder färdigskrivna pjäser. Denna del av verksamheten består - allt efter behov – också av undergrupper så som: kostymgrupp, rekvisitagrupp, PR grupp, scenarbetargrupp m.m. D.v.s. du kan vara aktiv i Ö-teatern även om du inte vill spela teater. Det behövs många hjälpande händer för att sätta upp en teaterföreställning. Just nu består ensemblen av ett tiotal personer, men vi behöver fler.

2) En barnverksamhet, där vi använder oss av improvisation med utklädning. Ibland resulterar arbetet i en föreställning och ibland låter vi improvisationen vara sig själv nog. I år planerar vi, att någon gång under våren, låta barngruppen ingå i vuxengruppen, så att barnen kan spela med i sommarens teaterföreställning.

 

Syfte. Vad vi vill med vår verksamhet

Först och främst strävar vi efter ett gott kamratskap och att stimulera skaparglädje. Vi vill också ge möjlighet för meningsfull fritidssysselsättning. Både för vuxen- och barnverksamheten gäller att produkten (d.v.s. teaterföreställningen) är underordnad processen (d.v.s. själva inövandet av pjäsen).

Vårt mål är naturligtvis att skapa en så lödig teaterupplevelse som möjligt men det får inte ske till priset av deltagarnas självkänsla och psykiska jämvikt.

Vem vill vara med och spela teater?

 

Ö-teatern behöver hjälp med att besätta roller i vårt bygdespel som handlar om när Gustav Vasa, tillsammans med fem andra adelsmän, fördes som gisslan till Danmark. Det finns olika historiska traditioner om var de togs ombord på de danska skeppen men vi går efter den version som hävdar att det skedde från Djurhamn.

Vårt bygdespel handlar också om det 1500-tals svärd som hittades på Djurö 2007 och som skulle kunna ha tillhört en adelsman i stil med Gustav Vasa.

Vår vision är att bygdespelet ska bli en återkommande tradition att uppföras varje sommar här på Djurö.

Pjäsen beräknas att ta ca 30 min att spela (så det är inget långt skådespel) och vi planerar att uppföra det två gånger som utomhusteater i början av juli -23.

Vi som arbetar med detta teaterprojekt tillhör Ö-teatern och träffas i Djurö Kulturhus varje onsdag kl. 18.30 (för att dricka kaffe) eller kl. 19.00 (då teaterrepetitionen börjar). I bygdespelet medverkar också en grupp barn som ska börja repetera med oss vuxna fr.o. m. VT -23.

Om du skulle kunna tänka dig att vara med men inte kan komma till repetitionerna varje onsdag, så kan vi lägga upp en plan så att du inte behöver närvara varje onsdagkväll.

 Ö-teaterns uppsättningar 2012-2022:

• Livat på Djurö och Stavsnäs, 2012

• Legenden om prinsessan, 2013

• Gustav Vasa, 2013

• Tillfälligt avbrott, 2014

• En julsaga, 2014

• Tidsmaskinen, 2015

• Prinsessan utan skugga, 2015

• De Ökända, 2015

• Momo – eller kampen om tiden, 2015

• Vimsiga figurer, 2016

• Den långa resan, 2016

• Jakten på mannen från medetiden, 2017

• Eldfåglarna, dagläger m. föreställning, 2017

• De 7 dödssynderna, 2017

• Grodprinsen, 2017

• Alice i underlandet, 2018

• Hobbitsagan, 2019

• De magiska pärlorna, dagläger m. föreställning, 2019

• Ehrenström, 2019

• Pärleporten, 2021

• Sista färjeturen, 2022

Kalender - kommande föreställningar och aktiviteter

Vår nästa planerade föreställning är ett bygdespel med arbetsnamnet:
”Gustav Vasa och Djurösvärdet”.
Den ska visas som utomhusteater ett par gånger under sommaren -23.
Närmare upplysningar om biljettköp kommer att läggas in här under senvåren -23

Kontakt


Har Du några frågor, vill Du veta mera, vill du vara med i Ö--teatern?

Vi svarar på Dina funderingar och berättar mera.

Vill Du testa att vara skådespelare och/eller scenarbetare och/eller musiker hos oss, kontakta oss.

Alla är välkomna. Du behöver inte ha spelat teater förut bara du är solidarisk med oss och det som står under rubriken "syfte".

      Ett medlemskap i Ö-teatern kostar 200 kr om året och 150 kr för barn. Det betalas in på plusgiro 66 74 49-3. Man kan naturligtvis bli enbart stödjande medlem.

       

Kontakta oss på o-teatern@outlook.com